Súkromna gynekologická ambulancia Women`s Health
SK / EN

Dovolenka 23.-24.9.2021

Zastupuje Dr. Jániová, Saratovská 24, BA

  • Vyšetrenie predčasného odtoku plodovej vody
  • Vyšetrenie priechodnosti vajíčkovodov
  • Neinvazívna diagnostika Downovho syndrómu
  • 3D a 4D ultrazvukové vyšetrenia

Women´s Health s.r.o je moderná gynekologická ambulancia zameraná na prevenciu, diagnostiku a liečbu ochorení ženských reprodukčných orgánov a starostlivosť o fyziologický priebeh tehotenstva a šestonedelia.

Gynekologickú starostlivosť ponúkame ženám v každom veku a dievčatám od 15 rokov.

V starostlivosti o naše pacientky využívame najnovšie prístrojové vybavenie a moderné diagnostické metódy a liečebné postupy. Starostlivosť o naše pacientky sa však v ambulancii nekončí - spolupracujeme so všetkými klinikami gynekológie a pôrodníctva v Bratislave, s centrami jednodňovej chirurgie ako i s centrami asistovanej reprodukcie .


Gynekológia

Ponúkame gynekologickú starostlivosť ženám v každom veku a dievčatám od 15. rokov

Tehotenstvo

Prenatálnemu obdobiu venujeme veľkú pozornosť, preto poskytujeme naším pacientkam široké spektrum služieb

Ultrazvuk

Ponúkame široké spektrum 2D, 3D a 4D ultrazvukových vyšetrení.