Súkromna gynekologická ambulancia Women`s Health
SK / EN

Dovolenka 1.-3.7.20 a 8.-10.7.20

V naliehavých prípadoch zastupuje Dr. Jániová Emese, ZS Saratovská 24, tel +421950 547 431

  • 3D a 4D ultrazvukové vyšetrenia
  • Vyšetrenie priechodnosti vajíčkovodov
  • Neinvazívna diagnostika Downovho syndrómu
  • Vyšetrenie predčasného odtoku plodovej vody
predčasný odtok plodovej vody

ACTIM PROM

  • moderná diagnostická metóda stanovenia predčasného odtoku plodovej vody
  • jednoduchý prúžkový (kvalitatívny) test k stanoveniu plodovej vody v pošvovom sekréte
  • okamžitý výsledok, vysoká senzitivita
  • rýchle zahájenie liečby a ďalšieho managmentu tehotnosti