Súkromna gynekologická ambulancia Women`s Health

 • Neinvazívna diagnostika Downovho syndrómu
 • Vyšetrenie predčasného odtoku plodovej vody
 • 3D a 4D ultrazvukové vyšetrenia
 • Vyšetrenie priechodnosti vajíčkovodov

Ambulancia

V našej gynekologickej ambulancii pracujeme s najnovším prístrojovým vybavením a využívame moderné diagnostické metódy a liečebné postupy. Starostlivosť o naše pacientky sa však v ambulancii nekončí - spolupracujeme s centrami asistovanej reprodukcie a jednodňovej chirurgie.Nadštandardne poskytujeme:

Ultrazvukové gynekologické vyšetrenie


Štandardné gynekologické vyšetrenia:

 • preventívne gynekologické prehliadky
 • prenatálna starostlivosť (tehotenská poradňa)
 • ultrazvukové vyšetrenia vaginálnou a abdominálnou sondou
 • vyšetrenie na chlamýdie, ureaplasmy, mykoplasmy, HPV
 • LBC cytológia (liquid based cytology)
 • vyšetrenie na STD (sexuálne prenosné ochorenia)
 • zavádzanie a extrakcia IUD (vnútromaternicového telieska)
 • plánované rodičovstvo, antikoncepcia, hormonálna liečba
 • poradenstvo, konzultácie