Súkromna gynekologická ambulancia Women`s Health
Neprítomnosť v ambulancii
12.-13.9.2019
20.9.2019
  • Vyšetrenie priechodnosti vajíčkovodov
  • 3D a 4D ultrazvukové vyšetrenia
  • Vyšetrenie predčasného odtoku plodovej vody
  • Neinvazívna diagnostika Downovho syndrómu

Tehotenská poradňa

tehotenská poradňa

Prenatálna starostlivosť a vyšetrenia

Prenatálnemu obdobiu venujeme veľkú pozornosť, preto poskytujeme našim pacientkam široké spektrum služieb, od tehotenskej poradne, preventívnych prehliadok, až po vyšetrenia zahŕňajúce napríklad aj neinvazívnu diagnostiku Downovho syndrómu z krvi matky.


Súčasťou prenatálnej starostlivosti je: