Súkromna gynekologická ambulancia Women`s Health

  • Vyšetrenie predčasného odtoku plodovej vody
  • Vyšetrenie priechodnosti vajíčkovodov
  • Neinvazívna diagnostika Downovho syndrómu
  • 3D a 4D ultrazvukové vyšetrenia

TRISOMY

Neinvazívny prenatálny test Downovho syndrómu a ďalších chromozomálnych chýb plodu z krvi matky už od 12. týždňa tehotenstva. Vyšetrenie voľnej fetálnej DNA v krvi matky spoľahlivo určí Downov syndróm a ďalšie chromozomálne chyby plodu už od 12. týždňa.

Výsledok vyšetrenia: do 14 dní.


Cena vyšetrenia: 350 Eur.