Súkromna gynekologická ambulancia Women`s Health
SK / EN

Dovolenka 25.9.-28.9.2023
zastupuje MUDr. Emese Jániová, ZS Saratovská 24,BA

  • Vyšetrenie priechodnosti vajíčkovodov
  • Neinvazívna diagnostika Downovho syndrómu
  • 3D a 4D ultrazvukové vyšetrenia
  • Vyšetrenie predčasného odtoku plodovej vody

Balíček sexuálne zdravie

Pre ženy, ktoré potrebujú poznať svoj zdravotný stav v oblasti sexuálne prenosných ochorení alebo chcú vstúpiť do nového vzťahu.

Obsahuje:

Balíček obsahuje základnú diagnostiku vírusových hepatitíd B a C, dôkaz nukleovej kyseliny (DNA) Chlamydia trachomatis a Neisseria gonorrhoeae (pôvodca kvapavky), ktoré vykonávame u ženy zo steru z krčka maternice. Súčasťou balíka je vyšetrenie HPV (Human papillomavirus). Test HPV umožňuje potvrdenie/vyvrátenie prítomnosti HR-HPV (high risk – vysokorizikových typov HPV) v sliznici krčka maternice, ktorý by v prípade pozitívneho nálezu mohol byť príčinou nádorového bujnenia. 

Mikro: HBsAg, anti-HCV, HIV, syf., Chlamydia trachomatis a Neisseria gonorrhoeae DNA PCR u ženy ster z cervixu
Gen: HPV DNA - u ženy ster z cervixu

Cena celkom: 185 EUR