Súkromna gynekologická ambulancia Women`s Health
SK / EN
  • Neinvazívna diagnostika Downovho syndrómu
  • Vyšetrenie priechodnosti vajíčkovodov
  • 3D a 4D ultrazvukové vyšetrenia
  • Vyšetrenie predčasného odtoku plodovej vody

Cenník

Platí od 15.5.2022

Výkony a vyšetrenia na žiadosť pacienta

Kompletné vyšetrenie pacientky bez zdravotného poistenia alebo nepríslušnej pacientky, ak nejde o neodkladnú zdravotnú zdravotnú starostlivosť
(konzultácia,palpačné vyšetrenie malej panvy ,odber cytológie + HPV, UZV malej panvy, vyšetrenie prsníkov, záverečná správa)
( + cena laboratórnych vyšetrení (ak sú potrebné) podľa aktuálneho cenníka laboratória)
100 €
UZV vyšetrenie vnútorného genitálu TVS alebo TAS30 €
Hormonálny profil40 €
Rozšírený hormonálny profil + AMH (test ovariálnej rezervy)110 €
Hormonálna antikoncepcia – poradenstvo15 €
Krvné testy pred hormonálnou antikoncepciou60€
Krvné testy počas užívania hormonálnej antikoncepcie30€
Zavedenie vnútromaternicového telieska60 €
Odstránenie vnútromaternicového telieska10 €
Posun menses na žiadosť pacientky bez zdravotnej indikácie15 €
Materiál na LBC a poradenstvo v danej oblasti30 €
Malý chirurgický výkon, punch biopsia30 €
Vyšetrenie na potvrdenie tehotnosti na žiadosť pacientky30 €
Orálny glukozo -tolerančný test15 €
CTG vyšetrenie20 €
ACTIM PROM test20 €
Vyšetrenie jednorázovými gynekol. zrkadlami 2 €
Lokálne ošetrenie vulvy20 €
Odber biologického materiálu na žiadosť pacientky10 € / skúmavka
Konzultácia, pohovor, rady – bez zdravotnej indikácie15 €Ultrazvukové vyšetrenia

UZV vyšetrenie v tehotenstve nad rámec zdravotného poistenia30 €
UZV vyšetrenie priechodnosti vajíčkovodov (HyCoSy)150 €
UZV vyšetrenie plodu do 10. týždňa30 €
Morfologické vyšetrenie plodu v I. trimestri nad rámec zdravotného poistenia70 €
Morfologické vyšetrenie plodu v II. trimestri nad rámec zdravotného poistenia70 €
UZV skríning porúch rastu plodu + Dopplerovské vyšetrenie nad rámec zdravotného poistenia70 €
Cervikometria10 €
Meranie prietoku krvi pupočníkovou cievou10 €
3D/4D UZV zobrazenie plodu (Baby facing vo formáte HD live)30-60 €
Foto plodu 2D/3D 10 €


Neinvazívna prenatálna diagnostika

TRISOMY test350 €
TRISOMY test XY390 €
TRISOMY test +450 €
TRISOMY test Complete 530 €
BabyGen vyšetrenie pohlavia plodu z krvi matky120 €


Administratívne výkony


Export obrázkov a videosekvencií na USB

10 €
Vydávanie lekárskych potvrdení 10 €
Vyhotovenie lekárskej správy pre komerčné účely10 €
Vypísanie žiadosti na umelého prerušenia ťarchavosti50 €


Nadštandardné služby

Celoročný managment klienta
(zasielanie výsledkov SMS, tefonické konzultácie, elektronická komunikácia)
35 € / rok