Súkromna gynekologická ambulancia Women`s Health
SK / EN
  • Vyšetrenie priechodnosti vajíčkovodov
  • 3D a 4D ultrazvukové vyšetrenia
  • Vyšetrenie predčasného odtoku plodovej vody
  • Neinvazívna diagnostika Downovho syndrómu

Gynekologický balíček pre ženu

Pre každú ženu bez ohľadu na vek.

Obsahuje:

- Konzultácia

- Posúdenie BMI, tlak krvi, analýza moču

- Krvné testy - Okrem základných vyšetrení (glukóza, obličkové, pečeňové testy, posúdenie porúch lipidového metabolizmu) ponúka parametre, ktoré môžu poukázať na možnú anémiu, poruchy zrážanlivosti krvi, poruchu kostného metabolizmu, poruchu funkcie štítnej žľazy, zápal, nedostatok vitamínu D a hormonálny disbalans.
Bioch: Glu, Krea, KM, Bil. celk., ALT, ALP, AMS, Na, K, Ca, P, Mg, CRP, Chol, TAG, LDL, HDL, Fe, Trf, sat TRf, Ferit, TSH, fT4, vit D, moč chem.+sed., FSH, LH, E2, CTx, P1NP
Hem: KO+dif, INR, APTT, fibrinogén

- Vaginálne vyštrenie zahŕňajúce odber cytologického steru + HPV

- UZV vyšetrenie vaginálnou sondou - vyšetrenie reprodukčných orgánov- maternice, vajíčkovodov, vaječníkov a krčka maternice. Vyšetrením môžeme odhaliť rôzne abnormálne nálezy.

Cena celkom: 200 EUR

Poznámka - Vyšetrenia sú na vlastnú žiadosť a sú hradené pacientom.