Súkromna gynekologická ambulancia Women`s Health
SK / EN
  • Vyšetrenie priechodnosti vajíčkovodov
  • Neinvazívna diagnostika Downovho syndrómu
  • Vyšetrenie predčasného odtoku plodovej vody
  • 3D a 4D ultrazvukové vyšetrenia

LBC (liquid based cytology)

Súčasťou preventívnej gynekologickej prehliadky je aj skríning rakoviny krčka maternice, ktorá sa vyšetruje u žien vo veku 23-64 rokov. V našej gynekologickej ambulancii si môžete vybrať vyšetrenie bežnou metódou klasickým sterom a náterom cytologického steru na sklíčko, ktoré je plne hradená zo zdravotného poistenia, alebo metódou LBC (liquid based cytology)

LBC je moderná metóda cytologického vyšetrenia:

  • konzervácia buniek v tekutom médiu, rovnomerné rozptýlenie buniek, oddelenie nečistôt a prímesí
  • v porovnaní s bežnou cytológiou je výpovedná hodnota presnejšia, najmä v skorších štádiách zmien buniek, ktoré ešte nedokáže klasická cytológia zachytiť
  • z jedného odberu je možné urobiť viacero vyšetrení: HPV, chlamýdie, ureaplasmy mycoplasmy

Cena vyšetrenia: 25 Eur

Podrobnejšie informácie o tejto metóde môžete nájsť na nasledovnej stránke:
www.cytologia.sk