Súkromna gynekologická ambulancia Women`s Health
SK / EN
 • Neinvazívna diagnostika Downovho syndrómu
 • 3D a 4D ultrazvukové vyšetrenia
 • Vyšetrenie priechodnosti vajíčkovodov
 • Vyšetrenie predčasného odtoku plodovej vody

Skríningové a morfologické vyšetrenie plodu v 1. trimestri

Skríningové ultrazvukové vyšetrenie plodu v 1. trimestri (11.-13. týždeň gravidity) v kombinácii s vyšetrením biochemických markerov z krvného séra matky má zo súčasných dostupných metód najvyšší záchyt genetického postihnutia plodu, najmä Downovho syndrómu. K štandardnému skríningovému vyšetreniu patrí meranie hrúbky NT ( šijového prejasnenia plodu) a CRL (temeno-kostrčná vzdialenosť plodu).

My Vám nadštandardne ponúkame:

 • vyšetrenie všetkých známych ultrazvukových markerov genetického postihnutia plodu podľa doporučení FMF (Fetal Medicine Foundation, Londýn)
      NT (nuchálna translucencia)
      NB (nosová kostička)
      FMF (fronto-maxilo-faciálny uhol)
      dopplerovské vyšetrenie kardiovaskulárneho systému (Ductus venosus, Trikuspidálna regurgitácia, FHR frekvencia srdca)
 • morfologické vyšetrenie plodu tzv. sonoanatómiu plodu
      včasný záchyt poškodenia plodu umožňujúci tehotnej skoré rozhodnutie o priebehu gravidity ešte v 1. trimestri

Nadštandardne Vám ponúkame nahratie 3D/4D vyšetrenia Vášho bábätka na CD/USB kľúč!