Súkromna gynekologická ambulancia Women`s Health
SK / EN
  • Vyšetrenie priechodnosti vajíčkovodov
  • Neinvazívna diagnostika Downovho syndrómu
  • 3D a 4D ultrazvukové vyšetrenia
  • Vyšetrenie predčasného odtoku plodovej vody

Gynekológia


Ponúkame gynekologickú starostlivosť ženám v každom veku a dievčatám od 15 rokov


- Preventívne gynekologické prehliadky

- Ultrazvukové vyšetrenie vnútorného genitálu vaginálnou a abdominálnou sondou

- 3D ultrazvukové vyšetrenie vnútorného genitálu

- Kolposkopia

- Cytologické vyšetrenie krčka maternice modernou metódou LBC + HPV

- Endometrioza

- Myomy

- Polycystické vaječníky

- Diagnostika a liečba zápalov ženského genitálu

- Vyšetrenie na STD (sexuálne prenosné ochorenia)

- Vyšetrenie plodnosti

- Diagnostika a liečba porúch menštruačného cyklu

- Plánované rodičovstvo, antikoncepcia, hormonálna liečba

- Klimaktérium

- Zavádzanie a extrakcia IUD (vnútromaternicového telieska)

- Vyšetrenie priechodnosti vajíčkovodov metódou HyCoSy (Exem foam)

- Poradenstvo, konzultácie