Súkromna gynekologická ambulancia Women`s Health
SK / EN
 • Vyšetrenie predčasného odtoku plodovej vody
 • 3D a 4D ultrazvukové vyšetrenia
 • Vyšetrenie priechodnosti vajíčkovodov
 • Neinvazívna diagnostika Downovho syndrómu
Preventívna gynekologická prehliadka

Preventívne gynekologické prehliadky

 • 1x ročne po dovŕšení 18. roku alebo od prvého tehotenstva
 • komplexné gynekologické vyšetrenie vrátane palpačného vyšetrenia prsníkov
 • ultrazvukové vyšetrenie abdominálnou a vaginálnou sondou
 • skríning rakoviny krčka maternice u žien vo veku 23-64 rokov
 • ultrazvukové vyšetrenie prsníkov raz za 2 roky
 • mamografické vyšetrenie u žien vo veku 40-69 rokov raz za 2 roky
 • vyšetrenie tumor markeru Ca 125 raz za 6 mesiacov u žien s dokázanou mutáciou BRCA1 génu od 30 rokov a u žien s pozitívnou rodinnou anamnézou karcinómu ovária raz za rok od 35 rokov

Preventívne prehliadky sú komplexné gynekologické vyšetrenia zamerané na odhaľovanie a včasnú diagnostiku organických a funkčných porúch ženských pohlavných orgánov. Na preventívnu prehliadku má nárok každá žena raz za rok po dovŕšení 18. roku alebo od prvého tehotenstva.

Pred samotným vyšetrením Vám lekár položí otázky, ktoré sa týkajú vášho zdravotného stavu za obdobie, odkedy ste absolvovali poslednú návštevu. Jedna z prvých otázok býva zameraná na pravidelnosť a priebeh menštruácie a termín poslednej menštruácie. Lekár sa Vás opýta aj na výskyt vážnych ochorení u Vašich príbuzných, najmä na výskyt rakoviny prsníka a ženských pohlavných orgánov – maternice a vaječníkov. Okrem toho je potrebné, aby ste spomenuli aj iné vážne ochorenia, ktoré sa v rodine vyskytli (vysoký krvný tlak, cukrovka, rakovinové ochorenia, alergie a podobne).

Vyšetrenie sa začína vyšetrením pošvy a krčka maternice, urobí sa odber na mikrobiologické vyšetrenie a tiež ster na cytologické vyšetrenie krčka maternice. Nasleduje palpačné vyšetrenie malej panvy, ktoré sa doplní ultrazvukovým vyšetrením pomocou abdominálnej a vaginálnej sondy.

Raz za dva roky Vás gynekológ odporučí na vyšetrenie prsníkov a priľahlých lymfatických uzlín ultrazvukom. Ak máte 40 až 69 rokov, lekár Vás raz za dva roky pošle na mamografické vyšetrenie prsníkov. U žien od 30 rokov s dokázanou mutáciou BRCA1 génu sa vyšetruje tumor marker Ca 125 raz za 6 mesiacov a u žien od 35 rokov s pozitívnou rodinnou anamnézou karcinómu ovária raz za rok.

V rámci verejného zdravotného poistenia má žena v rámci preventívnej gynekologickej prehliadky nárok na cytologické vyšetrenie krčka maternice od veku 23 rokov. Skríning sa ukončí vo veku 64 rokov, ak boli posledné 3 cytologické vyšetrenia negatívne.