Súkromna gynekologická ambulancia Women`s Health
SK / EN

Dovolenka 25.9.-28.9.2023
zastupuje MUDr. Emese Jániová, ZS Saratovská 24,BA

  • Vyšetrenie predčasného odtoku plodovej vody
  • 3D a 4D ultrazvukové vyšetrenia
  • Vyšetrenie priechodnosti vajíčkovodov
  • Neinvazívna diagnostika Downovho syndrómu

Ultrazvuk


Ponúkame široké spektrum 2D,3D a 4D ultrazvukových vyšetrení


- Vyšetrenie malej panvy vaginálnou alebo brušnou sondou

- UZV vyšetrenie v skorej gravidite do 10. týždňa gravidity

- NT skríning v 1. trimestri (11.-13+6 týždeň gravidity)

- Morfologický UZV skríning v 2. trimestri (18.-22. týždeň gravidity)

- Skríning porúch rastu plodu + Doppler (od 28 . týždňa gravidity)

- Cervikometria (stanovenie rizika predčasného pôrodu)

- 3D/4D UZV

- HyCoSy- UZV vyšetrenie priechodnosti vajíčkovodov metódou Exem foam