Súkromna gynekologická ambulancia Women`s Health

  • Vyšetrenie predčasného odtoku plodovej vody
  • Neinvazívna diagnostika Downovho syndrómu
  • Vyšetrenie priechodnosti vajíčkovodov
  • 3D a 4D ultrazvukové vyšetrenia

CenníkAdministratívne výkony

Opakované vystavenie tehotenskej knižky pre stratu 10 €
Opakované vystavenie výmenného lístku pre stratu alebo receptu pre stratu 5 €
Potvrdenie o výsledku vyšetrenia na žiadosť pacienta – pri ceste do zahraničia a podobne 10 €
Potvrdenie preskripcie pri ceste do zahraničia 10 €
Lekársky posudok vo veci bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia pri úrazoch, chorobách z povolania a iných poškodeniach na zdraví 10 €
Vyhotovenie lekárskej správy pre komerčné účely 10 €
Výpis zo zdravotnej dokumentácie na žiadosť pacientky 5,94 €
Vypísanie žiadosti na sterilizáciu 20 €
Vypísanie žiadosti na umelého prerušenia ťarchavosti 40 €
Vydávanie lekárskych potvrdení 10 €


Výkony na žiadosť pacienta

Vyšetrenie pacientky bez zdravotného poistenia, ak nejde o neodkladnú zdravotnú zdravotnú starostlivosť 50 €
Vyšetrenie nepríslušnej pacientky, ak nejde o neodkladnú zdravotnú zdravotnú starostlivosť 50 €
Odber biologického materiálu na žiadosť pacientky 10 € / skúmavka
Konzultácia, pohovor, rady – bez zdravotnej indikácie 15 €
Hormonálna antikoncepcia – vyšetrenie, výber prípravku, rady 15 €
Zavedenie vnútromaternicového telieska 50 €
Odstránenie vnútromaternicového telieska na žiadosť pacientky 10 €
Posun menses na žiadosť pacientky bez zdravotnej indikácie 15 €
Materiál na cyto liqiud - based a poradenstvo v danej oblasti 25 €
Kolposkopia základná 25 €
Kolposkopia rozšírená s biopsiou tkaniva na histologické vyšetrenie 50 €
Vyšetrenie HPV infekcií na žiadosť pacientky 10 €
Vyšetrenie na potvrdenie tehotnosti na žiadosť pacientky 20 €
Morfologické vyšetrenie plodu na žiadosť pacientky nad rámec zdravotného poistenia 60 €
3D/4D UZV vyšetrenie plodu s nahratím záznamu na USB 60 €
Cervikometria 10 €
Meranie prietoku krvi pupočníkovou cievou 10 €
oGTT – na žiadosť pacientky 15 €
CTG vyšetrenie 20 €
ACTIM PROM test (test na predčasný odtok plodovej vody) 10 €
TRISOMY (neinvazívna diagnostika Downovho syndrómu z krvi matky) 350 €
Elektronický záznam UZV vyšetrenia na USB 10 €
Foto plodu 2D/3D 5 €
USG vagin. alebo abdominálnou sondou s popisom pre potreby pacientky bez zdravotnej indikácie 20 €
UZV vyšetrenie priechodnosti vajíčkovodov (HyCoSy) 150 €
UZV folikulometria na žiadosť pacientky 10 €
pH pošvy 3 €
Vyšetrenie jednorázovými gynekol. zrkadlami 2 €
Lokálne ošetrenie vulvy a pošvy na žiadosť pacientky 15 €
Očkovanie nad rámec poistenia na žiadosť pacientky 7 €


Genetické testy

GynGen – Komplexná prediktívna genetická analýza pre ženy 199 €
Trombofilné mutácie F5 (Leidenská mutácia), F2 (Protrombín) 69 €
BRCA 1 screen (dedičný karcinóm prsníka a vaječníkov) 130 €


Nadštandartné vyšetrenia a služby

Celoročný managment klienta 35 € / rok
Nadštandardné služby v tehotnosti do 35. týždňa 200 €
Tehotenská poradňa nadštandard 20 €


Psychoprofylaktická príprava

Cena jednotlivej lekcie (1 x 90 minút) 15 €

Platí od 01.11.2016