Súkromna gynekologická ambulancia Women`s Health
SK / EN

Neprítomnosť v ambulancii 24.4.20

V naliehavých prípadoch zastupuje Dr. Jániová Emese, ZS Saratovská 24, tel +421950 547 431

  • Vyšetrenie predčasného odtoku plodovej vody
  • Neinvazívna diagnostika Downovho syndrómu
  • Vyšetrenie priechodnosti vajíčkovodov
  • 3D a 4D ultrazvukové vyšetrenia

Partneri a poisťovne