Súkromna gynekologická ambulancia Women`s Health
Neprítomnosť v ambulancii
12.-13.9.2019
20.9.2019
  • Vyšetrenie predčasného odtoku plodovej vody
  • Vyšetrenie priechodnosti vajíčkovodov
  • Neinvazívna diagnostika Downovho syndrómu
  • 3D a 4D ultrazvukové vyšetrenia

Partneri a poisťovne