Súkromna gynekologická ambulancia Women`s Health

  • Vyšetrenie priechodnosti vajíčkovodov
  • Neinvazívna diagnostika Downovho syndrómu
  • 3D a 4D ultrazvukové vyšetrenia
  • Vyšetrenie predčasného odtoku plodovej vody

Partneri a poisťovne